« ماهان ایر» از پرواز در حریم هوایی سعودی و فرود در فرودگاههای کشور ممنوع شد

1229

ریاض – الاخباریه فارسی 04 آوریل 2016

اداره کل هواپیمایی کشوری،  مجوزهای صادره برای شرکت هواپیمایی ایرانی « ماهان ایر » را بطور نهایی ابطال و پرواز های این شرکت را از فرود در فرودگاههای پادشاهی منع و عبور آنها را از حریم هوایی پادشاهی ممنوع کرد.

به گزارش الاخباریه.نت فارسی، اداره کل هواپیمایی کشوری در بیانیه خود گفت: پس از بررسی نحوه عمل شرکتهای هواپیمایی خارجی، تعدادی از تخلفات آیین نامه ای و قانونی و مخالف قوانین داخلی سعودی مانند سلامتی پروازهای بین المللی در میان پروازهای هواپیمایی « ماهان ایر » کشف شد. این تخلفات موجب ابطال مجوزهای داده شده به این شرکت شد.

تصمیم اتخاذ شده در چارچوب دقت و مراقبت از سلامتی مسافران و حفظ جان آنها با استناد به ماده 163 آیین نامه پروازهای غیر نظامی در پادشاهی است. ماده مذکور در خصوص جرایم شرکتهای متخلف می باشد که جریمه تخلفات آنها از تعلیق مجوزصادره تا ابطال آن بطور نهایی خواهد بود.

دیدگاه‌ها